Adatvédelmi szabályzat

1.§ Általános rendelkezések
Jelen dokumentum az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – a továbbiakban általános adatvédelmi rendelet – értelmében készült információs záradék az adatkezelői szolgáltatást igénybevevő személyek (Ügyfelek) számára.
 
Az általános adatvédelmi rendelet 4. cikkely 4. pontja értelmében a személyes adatok kezelője a JAFAR S.A. Szerelvénygyártó Rt., székhely ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło, az Országos Cégnyilvántartásba Rzeszów város Kerületi Bíróságának XII. Gazdasági Részlege által 0000112602 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 685-00-10-620 cégjegyzékszám (REGON): 370195988; e-mail cím: jafar@jafar.com.pl.
 
Az általános adatvédelmi rendelet 32. cikkely 1. bekezdése értelmében az adatkezelő betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó adatvédelmi szabályokat, és alkalmazza a megfelelő műszaki és szervezeti eszközöket, amelyek védik a tevékenységgel kapcsolatosan feldolgozott személyes adatokat a véletlenszerű vagy jogellenes megsemmisüléssel, a véletlen elvesztéssel, a jogosulatlan közzététellel vagy hozzáféréssel szemben.
 
A személyes adatok ügyfél általi megadása önkéntes. Ez elengedhetetlen feltétele továbbá az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról vagy az általa kínált termékekről szóló szerződés megkötésének. Az ügyfél köteles személyes adatait megadni, amennyiben nem teszi, nem veheti igénybe az adatkezelő által kínált szolgáltatásokat.
 
§2 Személyes adatok kezelésének a célja és alapjai
Az adatkezelő az alábbi célokból dolgozza fel a személyes adatokat:
-        olyan értékesítési szerződések teljesítése, melyek tárgyát az adatkezelő által kínált termékek képezik,
-        az adatkezelő weboldalain elérhető elektronikus szolgáltatásnyújtás (pl. hírlevél);
-        az adatkezelő termékskáláját vagy szolgáltatáskínálatát érintő marketinganyagok küldése;
-        válaszadás az adatkezelő felé a weboldalain elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül feltett kérdésekre.
 
A személyes adatok kezelésének alapja:
az általános adatvédelmi rendelet 6. bekezdés 1. pont b) betűjele az 1. bekezdés a – b céljaira vonatkozóan;
az általános adatvédelmi rendelet 6. bekezdés 1. pont a) és f) betűjele az 1. bekezdés c – d céljaira vonatkozóan.
 
3.§ Az adatok címzettjei. Adatok továbbítása harmadik országok részére
Az adatkezelő által feldolgozott adatok címzettjei lehetnek az adatkezelő termékeinek a vásárlók részére történő szállítását közvetítő vagy végző szervezetek. A személyes adatok nem lesznek az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba továbbítva.
 
4.§ Személyes adatok tárolási időtartama és az eltárolt adatok köre
Az adatkezelő a személyes adatokat a szerződés érvényességi idejének megfelelő ideig tárolja, amelynek a teljesítéséhez az adatfeldolgozás kapcsolódik, és a szerződés teljesítésének a befejezése után nem tovább, mint:
 
-        ameddig az a személy, akinek az adatait kezelik, szavatosság vagy garancia címén kifogással élhet az értékesített dolgokat illetően, kivéve, ha a hatályos jogszabályok hosszabb adattárolási időtartamot írnak elő;
-        5 évig az elszámolási dokumentumokon (számlákon) szereplő adatok esetében a számvíteli törvénynek megfelelően;
-        a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig.
 
Az adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat, többek között az utónevet, a családnevet, az e-mail címet és a vajdaságot.
 
5.§ Az adatok érintettjének a jogosultságai
Minden olyan személynek, akinek a személyes adatait az adatkezelő feldolgozza, bármikor joga van az adataihoz hozzáférni, illetve joga van azok helyesbítéséhez és törléséhez („tárolás megszüntetéséhez való jog”), joga van az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, továbbá kifogásolási joga van, és jogában áll az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását bármikor vissszavonni.
Minden olyan személy, aki azt állapítja meg, hogy a személyes adatainak a feldolgozását az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet megszegésével végezte, panaszt emelhet a személyesadat-védelmi hivatal elnökéhez.
 
6.§ Profilalkotás
Az adatkezelő által megszerzett személyes adatok feldolgozása, beleértve a profilalkotást, automatikus.
 
 7.§ Cookie-k
Weboldalunk (www.jafar.com.pl) sütiket használ. Ezek kisméretű szövegfájlok, amelyeket a www szerver küld, és a böngészőszoftver tárol el a felhasználó eszközén. Amikor a böngésző újra kapcsolódik az oldalhoz, a weboldal felismeri az eszközt, amelyről a felhasználó csatlakozik. A paraméterek egyedül annak a szervernek engedélyezik a sütik tartalmának a beolvasását, amely a fájlokat létrehozta. A sütik tehát megkönnyítik a korábban látogatott weboldalak használatát. A süti fájlok által összegyűjtött információkra vonatkozó adatkezelési szabályzat a Cookie szabályzat című dokumentumban található. A süti fájlok nem gyűjtenek és nem dolgoznak fel személyes adatokat.
További információ a cookie fájlokról a Cookie szabályzat dokumentumban található.
 
8.§ További információ szerzése
 
Ha kérdésed van az adatvédelemi szabályzattal, a személyes adataiddal vagy az adatvédelemmel kapcsolatban a weboldalon, vedd fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel. Mielőtt a kérésedet teljesítjük, előfordulhat, hogy személyazonosságod igazolását kérjük. A kérésre az elvárható legrövidebb időn belül válaszolunk. Kérjük, e-mailben ne küldj nekünk érzékeny személyes adatokat.
 
Adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi e-mail címen tudod felvenni a kapcsolatot: iodo@jafar.com.pl
Vagy hívd az alábbi telefonszámot: 13 44 290 41