Karimás gömbcsap, teljes átömlésű 5210

Gázellátás

Több információ az ügyfél felületre történő belépés után.

Dostępne modele:
Pod napęd
Z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
Z czujnikami indukcyjnymi

Alkalmazás

Do odcinania przepływu medium w instalacjach przemysłowych gazu ziemnego i innych węglowodorów ciekłych i gazowych. "Płyny grupy 1" wg dyrektywy 97/23/WE.

Beépítés

Instalacje wewnętrzne, zewnętrzne i podziemne w dowolnym położeniu.